Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Pajo, Aykut ve Uğurlu, Kaplan (2015). “Cittaslow Kentleri İçin Slow Food Çalışmalarının Önemi”, Electronic Journal of Vocational Colleges, VI, S. 5, ss. 65-73. ISSN: 2146-7684, http://www.ejovoc.org/makaleler/december_2015/pdf/09.pdf.

Uğurlu K. and Pajo A. (2019) “A Measure Against Unemployment Problem Expected to Occur by Industry 4.0: Cittaslow”, Journal of Travel and Hospitality Management, 16(1). 167-185. (https://dx.doi.org/10.24010/soid.538540)

Yılmaz, İbrahim Alpay; Pajo, Aykut ve Güngör Güzeler, Elçin (2014). “Sanal Ofis ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, BÜROKON Özel Sayısı; 4(3), ss. 427-438. ISSN: 2146-7684

Pajo, A. (2017). “Türkiye’deki Cittaslow Kentleri’nde Kalabalıklaşma ve Sakinliğin Kaybolma Riski”.TIDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi)Sayı 13s. 460-475Doi Number :http://dx.doi.org/10. 16989/ TIDSAD. 1350

Pajo, A. (2017).”Türkiye’deki Cittaslow Kentleri ve 50.000 Kişilik Nüfus Kriteri”, Electronic Journal of Vocational Colleges-October/Ekim 2017, s. 25-31. (http://www.ejovoc.org/makaleler/october_2017/pdf/04.pdf)

Pajo A. ve Selvi M. S. (2019) “Akıllı Telefonlara İlişkin Şikayetlerin Analizi: sikayetvar.com Sitesi Örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, 9 (1), ss. 34-42, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/433683

Pajo, A. ve Aybaş, A. (2018) “Bayat Ekmeklerin Değerlendirilmesi: Kırklareli Mutfağı Örneği”, IBANESS Congresses Series – Edirne, 29-30 Eylül 2018, http://www.ibaness.org/conferences/edirne_2018/ibaness_edirne_proceedings_ 02_10_2018.pdf

Pajo, A. ve Aybaş, A. (2018) “Ekmek Çeşitleri: Kırklareli Mutfağı Örneği”, IBANESS Congresses Series – Edirne, 29-30 Eylül 2018, http://www.ibaness.org/conferences/edirne_2018/ibaness_edirne_proceedings_02_10_2018.pdf

Büdün, E., Pajo, A. (2018) “Cittaslow Felsefesinin İletilmesinde Bir Araç Olarak Belediye Web Sayfaları”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress SeriesIBANESS, Tekirdağ. 24-25 Mart 2018.

Pajo A., Büdün, E.(2018) “Cittaslow Kentlerinin Sakinlik Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS, Tekirdağ. 24-25 Mart 2018.

Aybaş, A., Pajo A. (2018) “Türk Mutfağında Ihlamur ile Hazırlanan Yiyecek ve İçecek Uygulamaları”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS, Tekirdağ. 24-25 Mart 2018.

Aybaş, A., Pajo, A., Uğurlu, K. (2018) “Cittaslow Kentleri İçin Gastronomik Faaliyetlerin Önemi”, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS, Tekirdağ. 24-25 Mart 2018.

Topbaşlı, B. ve Pajo, A. (2017).”Mimarisiyle ve Tarihi Yerleriyle KARS”. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017.

Pajo, A. ve Topbaşlı, B. (2017).”Türkiye Cittaslow Kentlerindeki Nüfus Artış ve Azalışları”. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017.

Pajo, A. ve Topbaşlı, B. (2017).”Tarihi Eserlerin Gelecek Kuşaklara Aktarılması: Cittaslow Vize Örneği”. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Akdeniz Üniversitesi/Antalya. 25-26 Kasım 2017.

Matçiçek Z., Pajo A., “The Importance Of Aphrodisias Ancient City in Sustainable Economical Development”, 3rd International Symposium on Sustainable Development May 31 – June 01 2012 Bosna Herzegovina, Sarajevo

Büyükişcan, M. U., Selvi M. S., Pajo A. (2019). Emlakçıların Satış ve Pazarlama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 19-20 Aralık 2019, İstanbul

Selvi M. S.,Pajo A.,KASAP B. B.,Eren T. (2019) “Konaklama İşletmeleirnin Tutundurma Faaliyeterine İlişkin Tekirdağ İlinde Bir Araştırma”, 13. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongresi-Tekirdağ, 05.10.2019-06.10.2019.

Selvi M. S.,Pajo A.,Bulut O. (2019). “Bayanların Alışveriş Tercihlerini Etkileyen Faktörler”, 5. Uluslararası Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, 26.09.2019-27.09.2019.

Selvi M. S.,Pajo A.,Büyükişcan M. U. (2019). “Gayrımenkul Fiyatlarını Etkileyen Faktörler”, 5. Uluslararası Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, 26.09.2019-27.09.2019.

Pajo A. (2019). “Kırklareli Festival Alanı Destinasyonu İçin Bir Etkinlik Önerisi: Demiryolu Bisikleti (Railbike) Turları”, 5. Uluslararası Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, 26.09.2019-27.09.2019.

YILMAZ, İbrahim Alpay; PAJO, Aykut ve GÜNGÖR GÜZELER, Elçin (2013). “Sanal Ofis ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri” 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, 24-26 Ekim 2013, Lüleburgaz, Kırklareli; ss. 55-66.

ÖNBÜRO YÖNETİMİ “Önbüro Departmanında Güvenlik “ Bölümü, 2009, Lisans Yayıncılık, İstanbul www.lisansyayincilik.com.tr/pdf/onburoyonetimimuratcuhadar.pdf

Pajo A. (2013) Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Otelcilik Otomasyon Programları. Ankara: Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-5216-36-8, http://detayyayin.com.tr/kitap-468.cgi

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ “Teslim Şekilleri Bölümü “, 2008, Lisans Yayıncılık, İstanbul www.lisansyayincilik.com.tr/pdf/disticaretislemlericengizozcan.pdf

ÖNBÜRO YÖNETİMİ “Konaklama Endüstrisinde Bilgisayar Kullanımı ve Önbüro Otomasyon Sistemleri” Bölümü, 2009, Lisans Yayıncılık, İstanbul www.lisansyayincilik.com.tr/pdf/onburoyonetimimuratcuhadar.pdf

Selvi M. S., Kasap B. B., Pajo A. (2019). Ekonomik Durgunluk Dönemlerindeki Vergi İndirimlerinin Tüketicilerin Satınalma Tutum ve Davranışlarına Etkisi (232-266) içinde  Sosyal ve Beşeri Bilimlere Multidisipliner Bakış, (Editörler: Ayhan Aytaç, Giray Saynur Derman, Mustafa Talas). İstanbul: Güven Plus Grup Aş. Yayınları, E ISBN:978-605-7594-30-3, http://www.guvenplus.com.tr/imagesbuyuk/cde30SOSYAL%20VE%20BE%C5% 9EER%C4%B0%20B% C4%B0L%C4%B0MLER.pdf

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Haziran Temuz 2011 “ Medikal Turizm ”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Mart –Nisan 2009 “Up Selling (Yüksek Fiyatlı Satış)”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Ocak–Şubat 2010 “ Ekolojik Turizm Nedir? Gelişmesi İçin Neler Yapılabilir?”

CHEF CLUB ANTALYA Nisan-Mayıs 2010 “Mutfaklarda Bulunması Gereken Teknik Özellikler”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Eylül –Ekim 2008 “Restaurant ve Barlarda Bilgisayar Kullanımı”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Nisan Mayıs 2011 “ Sağlık Turizmi ”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Kasım- Aralık 2008 “Turizm İşletmelerinde Cost Controller”in Önemi”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Mayıs–Haziran 2009 “ Konaklama İşletmelerinde Personel Kullanım Alanları”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Ocak –Şubat 2008 “Cross Selling (Çapraz Satış)”

YİYDER F&B Gastronomi Platformu Temmuz –Ağustos 2008 “Konaklama İşletmelerinde Satış ve Pazarlama”